Goli Organic ACV Gummy
แอปเปิ้ลไซเดอร์ ออร์แกนิค

890 ฿ 819 ฿

  • สูตรออร์แกนิค ผสานส่วนผสม superfruit
  • เป็นโพรไบโอติกส์ มีเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์
  • มีวิตามิน B12 และ The Mother ครบถ้วน
  • ช่วยในการปรับกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย
  • ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น
  • ทานง่าย อร่อยไม่ทำลายเคลือบฟัน